Joke Kroegman

zo 23 april 2017 18:41
Ik heb zijn verhaal ook gehoord en heb me verbaasd over de stelling dat het aanplanten van groen, in welke vorm dan ook, geen effekt zou hebben op de luchtkwaliteit.Krijg n.l. dezelfde dag een uitgave van de gemeente Asd(18-4-2017) in de brievenbus waar zij op pag. 2 het tegenovergestelde beweren! De luchtkwaliteit verdient onze blijvende belangstelling!