Nieuw bericht

Verslag werkgroep Verkeer(sveiligheid) Sportheldenbuurt 2 maart 2018

geplaatst op 5 april 18, 14:17 uur

Elke zes weken komt de Werkgroep Verkeer(sveiligheid) Sportheldenbuurt bij elkaar. In ieder geval zijn MKC Zeeburgereiland, IJburg College 2, Cburg College en enkele bewoners van de Kea Boumanstraat aanwezig, maar iedereen die woont of werkt in de Sportheldenbuurt is welkom. De laatste bijeenkomst was op 19 januari.
Op het onderstaande kaartje is aangegeven op welk gebied de besproken onderwerpen betrekking hebben.

Besproken onderwerpen

A. Bij blok 15 is er een trap vanaf de openbare ruimte naar het parkeerdek zonder leuning. Aangezien er een woongroep voor slechtzienden/slechthorenden is gevestigd nabij deze trap, kan dit in de toekomst voor onveilige situaties leiden. Kan hier wat aan worden gedaan?

Er wordt op korte termijn gesproken met de Vereniging van Eigenaren van blok 15 hoe we de situatie ter plaatse veilig kunnen maken.

B. Er worden meldingen gemaakt van gestolen scooters en fietsen. Kan hier iets aan worden gedaan?

Scooters en fietsen kunnen het beste in de daarvoor bestemde garages of stallingen worden gezet. Het enige wat de gemeente hier aan kan doen is fietsnietjes plaatsen (die niet bedoeld zijn voor scooters). Er zullen door de hele wijk fietsnietjes worden geplaatst.

C. Tijdens het vorige overleg kwam de veiligheid op het kruispunt Bob Haarmslaan – IJburglaan ter sprake. Wordt de veiligheid hier geanalyseerd?

Er worden in de week van 5 maart video opnamen gemaakt van het kruispunt, deze worden geanalyseerd en op basis van deze analyse wordt gekeken of er aanpassingen gedaan moeten en kunnen worden aan het kruispunt.

D. Op de Faas Wilkesstraat wordt vaak te hard gereden, dit komt mede doordat het gemakkelijk is om om de drempels heen te rijden. Kan hier wat aan worden gedaan?

Aangezien blok 12 binnenkort zal starten met de bouw, zal de Faas Wilkesstraat op dit stuk tijdens de bouwperiode worden verlegd. Door deze slinger in de weg, zal de snelheid van het verkeer vermoedelijk afnemen. Ook wordt er een drempel aangelegd.

Volgende werkgroep
De eerstvolgende werkgroep vindt plaats op 13 april om 09:00 uur in de keet van de gemeente achter Kriterion. Iets agenderen of aanschuiven? Meldt u aan bij Darius Riesener via ontwikkelingzeeburgereiland@amsterdam.nl.

Foto