Nieuw bericht

Verslag Werkgroep Verkeersveiligheid Sportheldenbuurt 28 augustus

geplaatst op 15 september 17, 21:16 uur

Elke 6 weken komt de Werkgroep Verkeer(sveiligheid) Sportheldenbuurt bij elkaar. In ieder geval zijn MKC Zeeburgereiland, IJburg College 2 en enkele bewoners van de Kea Boumanstraat aanwezig, maar iedereen die woont of werkt in de Sportheldenbuurt is welkom.
Besproken onderwerpen op 28 augustus:

Bewoners geven aan dat het verkeer van en naar het oostelijk deel van de Kea Boumanstraat vastloopt ter hoogte van blok 6, de weg is hier te smal. Ook voor hulpdiensten gaat dit problemen opleveren. Kan hier wat aan worden gedaan?
De oplossing is het breder maken van de tijdelijke damweg, hierover zal de gemeente in gesprek gaan met de bouwer van blok 6. Daarnaast zal gemeente een verwijsbord plaatsen waarbij voor specifieke huisnummers in de Kea Boumanstraat een omleiding wordt aangegeven. Tijdelijk zijn de woningen aan de Kea Boumanstraat ten oosten van de Roepie Kruizestraat alleen via de Leo Hornstraat bereikbaar in verband met het opgebroken kruispunt bij de Roepie Kruizestraat. Het ‘verboden in te rijden’-bord zal tijdelijk worden weggehaald.

Er wordt nog regelmatig te hard gereden in de Sportheldenbuurt. Kunnen er snelheidsborden worden geplaatst?
Er staan al snelheidsborden aan het begin van de wijk. Er zal worden gekeken of de borden verplaatst kunnen worden zodat ze beter zichtbaar zijn.

De toegangsweg Marie Baronlaan (ten oosten van tankstation Kriterion) is nog steeds niet open. Wanneer gaat deze weer open?
Er wordt deze week een overleg gevoerd met NUON, die daar werkzaamheden uitvoert. Dan zal duidelijk zijn wanneer de Marie Baronlaan weer toegankelijk is. Vermoedelijk zal dit niet heel lang meer duren. Tot die tijd is de Sportheldenbuurt bereikbaar via de Bob Haarmslaan.

Bewoners vragen om betere drempels in de Kea Boumanstraat. De drempel op de Bob Haarmslaan vóór het bruggetje vanaf de IJburglaan, wordt ervaren als een goede drempel. Zit er verschil tussen de drempels?
De drempels in de Kea Boumanstraat zullen worden nagemeten. In ieder geval zullen er ter hoogte van de drempels in de Kea Boumanstraat fietsennietjes worden geplaatst, waardoor het ontwijken van de drempels niet meer mogelijk is.

Kunnen er in de Faas Wilkesstraat geen borden komen voor spelende kinderen? Moet het geen woonerf worden?
Er worden in Amsterdam geen woonerven meer aangelegd. De hele Sportheldenbuurt is een 30 km zone, hiervoor staan borden bij de entree van de wijk. Met de juridisch wegbeheerder zal worden gekeken of het plaatsen van verkeersborden met adviessnelheid 15 km/u en daarbij een waarschuwing ‘spelende kinderen’ mogelijk is.

Op bouwhekken rondom bouwblokken zitten de reclamedoeken van bouwers / ontwikkelaars vaak op plekken die het zicht van bestuurders verslechteren. Kan hier iets aan worden gedaan?
Er zal een ronde worden gemaakt en de bouwers zullen hierop worden aangesproken.

Opgemerkt is dat veel ouders van middelbare scholieren hun kinderen komen afzetten en daarvoor de Leo Hornstraat inrijden. Ze stoppen ter hoogte van de Alida van den Bosstraat en keren daar om terug te gaan. Bij de start van het schooljaar en de ingebruikname van het fiets- / voetgangersbruggetje wordt het daar erg onoverzichtelijk. Wordt dit in de gaten gehouden?
Dit wordt in de gaten gehouden en indien nodig kunnen er (tijdelijke) parkeerplekken komen ten noorden van het fiets- / voetgangersbruggetje.

Het verkeersgedrag van scholieren is soms verontrustend. Als de tram er aan komt en het verkeerslicht op rood staat wordt het stoplicht soms genegeerd. Moet er geen brug komen over de weg heen?
Een brug heeft veel nadelen. Minder validen kunnen niet over zo'n brug heen. Er wordt uitgezocht of er een ‘tellertje’ op het stoplicht kan worden gezet, waarop de resterende wachttijd wordt aangegeven. Auto’s op de IJburglaan hebben nou eenmaal voorrang om de doorstroming niet hinderen.

Mededeling: In week 38 (de week van 18 t/m 24 september) is de Bob Haarmslaan tijdelijk dicht als gevolg van werkzaamheden door NUON. De Marie Baronlaan zal dan wél weer toegankelijk zijn. De Sportheldenbuurt zal dus gewoon bereikbaar blijven.

Volgende werkgroep
De eerstvolgende werkgroep vindt plaats op 9 oktober. Iets agenderen of aanschuiven? Meldt u aan bij Darius Riesener via zeeburgereiland@pmb.amsterdam.nl.