Activiteit

Meet-Up #33

donderdag 27 mei 2021 , 20:00 - 22:00 uur

UPDATE MEET-UP #33

Beste bewoners,

Morgen van 20:00 tot 22:00 vindt de volgende meet-up plaats. Hopelijk de laatste online.
Bij deze de agenda:
1. Opening
2. Korte mededelingen
3. Update vanuit Grond en Ontwikkeling/ gebiedsontwikkeling
4. Vervolg ontwikkeling Zeeburgereiland
5. Stand van zaken Urban Sport Zone
6. Bewonersinitiatief: boekenboom
7. Rondje ondernemers: Kaap Amsterdam
8. Afsluiting

De Meet-Up vindt zoals inmiddels gebruikelijk via MS Teams plaats. Om de Meet-Up bij te wonen zal u het programma/de app MS Teams moeten installeren. Deze is gratis. Dit kan op zowel uw mobiele telefoon, tablet, laptop als computer. Als u morgen om 19:55 MS Teams opent kun u op de volgende link klikken:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE2MTg1YjMtNjM0Mi00NThhLTk0ZmMtMmM3YWM0NGU4MmRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%2270030ce9-6218-4b9f-bf97-3e49888ebfe1%22%7d

Tot morgen!

Kosten
Gratis
Illustration
 
Deel dit: