Activiteit
Activiteit

MEET-UP #31

donderdag 26 november 2020 , 20:00 - 21:30 uur

EINDELIJK!! MEET-UP #31


Beste bewoners,

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de laatste meet-up plaatsvond in het Cburg College en het is tijd voor een nieuwe ronde!
Donderdag 26 november van 20:00 tot 21:30 vindt daarom de volgende meet-up plaats.
Deze wordt - in het kader van de maatregelen en inclusiviteit - digitaal (MS Teams) georganiseerd.
Het programma is in samenspraak met een groep bewoners vastgesteld worden. Deze ziet er als volgt uit:
Agenda:

1: Welkom en inleiding
2: Afvalinzameling
3: Zeeburgertuin
4: Vreedzaam Oost
5: Urban Sport Zone
6: Overlast
7: Rondje ondernemers
8: Windmolens

Pauze

vanuit Grond & Ontwikkeling
9: Mededelingen
10: Stand van zaken tijdelijke pont
11: Toelichting Amsterdamse Brug
12: Verbinding Zeeburgereiland

Afsluiting
Dynamo – COVID-19

Om de Meet-Up bij te wonen zal u het programma/de app MS Teams moeten installeren. Deze is gratis.
Dit kan op zowel uw mobiele telefoon, tablet, laptop als computer.
Als u 26 november om 19:55 MS Teams opent kun u op de volgende link klikken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFiMzJkZGMtM2NkMi00YmRmLWE3NTAtYjAyZDA3NDFjZDFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%2270030ce9-6218-4b9f-bf97-3e49888ebfe1%22%7dZet hem in de agenda en tot de 26e! Ik kijk er naar uit, u ook?

Kosten
Gratis
Illustration